Rekenmachine van het kleinste gemene veelvoud

Bereken het kleinste gemene veelvoud van de gegeven getallen.

Resultaat:

Om het kleinste gemene veelvoud te berekenen, voert u gehele getallen in, gescheiden door komma's, in de rekenmachine.

Voorbeelden

Door komma's gescheiden nummers Kleinste gemene veelvoud
2, 4 4
5, 7, 10 70
5, 8, 12, 15 120