Rekenmachine voor grote getallen

Met de rekenmachine voor grote getallen kunt u berekeningen uitvoeren op zeer grote getallen.

X =
Y =
Resultaat:

Indien nodig kunt u met de rekenmachine exponentiële notatie gebruiken (bijv. 12E5, 14E20, enz.).

De meeste rekenmachines kunnen maximaal 8 of 10 decimalen weergeven. In deze rekenmachine kunt u de nauwkeurigheid definiëren van de getallen achter de komma waarmee u wilt hebben. Hierdoor kun je in deze rekenmachine zeer nauwkeurige berekeningen maken op grote getallen en getallen met veel getallen achter de komma.


Zie ook: