Grootste gemeenschappelijke deler Calculator

Vind de grootste gemene deler voor een gegeven reeks getallen.

Resultaat:

Om de grootste gemene deler te berekenen, voert u een reeks getallen in, gescheiden door komma's of spaties, in de rekenmachine en drukt u op de =-knop.

De grootste gemene deler is het grootste positieve gehele getal waarmee je alle getallen in de set kunt delen zonder de rest van de deling te krijgen.

Voorbeelden

Door komma's gescheiden nummers Grootste gemene deler
10, 20 10
8, 16, 32 8
12, 30, 60 6
12, 30, 60 6
5, 17, 210, 512 1