Factoriële Rekenmachine

Bereken de faculteit van een gegeven getal (n!).

n! = ?
n =
Resultaat:

Om de faculteit te berekenen, voert u een getal in en drukt u op de =-knop. Naast het resultaat moet de rekenmachine ook de volledige stapsgewijze berekening genereren.

Rekenformule

n! = 1 × 2 × 3 × ... × n

Voorbeelden

4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24
5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120
8! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 = 40320