Rekenmachine voor het optellen van breuken

Bereken het resultaat van het optellen van twee breuken op basis van de ingevoerde gegevens.


+

Resultaat:
Wachten op invoer...

Om het resultaat van het optellen van breuken in deze rekenmachine te berekenen, voert u beide breuken in en drukt u op de =-knop. Afgezien van het resultaat zelf, moet de rekenmachine ook gedetailleerde berekeningen genereren met een optioneel, vereenvoudigd resultaat.

Om het resultaat van het optellen van breuken te berekenen:

  1. Als de breuken verschillende noemers hebben, zoek dan de kleinste gemene deler.
  2. Als de breuken verschillende noemers hebben, vermenigvuldig dan in beide breuken de teller en noemer met het getal dat de gemeenschappelijke noemer oplevert.
  3. Tel de tellers van beide breuken bij elkaar op.
  4. Vereenvoudig eventueel het verkregen resultaat.

Rekenformule

$$ \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) + (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad + bc}{bd} $$

Voorbeelden

$$ \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2 + 1}{4} = \frac{3}{4} $$
$$ \frac{4}{6} + \frac{7}{25} = \frac{(4 \times 25) + (7 \times 6)}{25 \times 6} = \frac{100 + 42}{150} = \frac{142}{150} = \frac{71}{75} $$
$$ \frac{5}{4} + \frac{3}{7} = \frac{(5 \times 7) + (3 \times 4)}{7 \times 4} = \frac{35 + 12}{28} = \frac{47}{28} = 1 \frac{19}{28} $$

Zie ook: