Decimale rekenmachine

Bereken het resultaat van een wiskundige bewerking met decimalen.

Resultaat:

De rekenmachine ondersteunt elementaire wiskundige operatoren zoals + (optellen), - (aftrekken), * (vermenigvuldigen) en / (delen). Daarnaast kunt u in de rekenmachine ook haakjes gebruiken, waarmee u de volgorde waarin berekeningen worden uitgevoerd kunt wijzigen.

Voorbeelden

Berekeningen Resultaat
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Zie ook: