Mediaan rekenmachine

Voer door komma's gescheiden getallen in en bereken hun mediaan, rekenkundig gemiddelde, minimum, maximum en totale som.

Resultaat:

Sorteer de getallen in oplopende volgorde om de mediaan te berekenen. De mediaan is het getal in het midden van de oneven reeks. Bij een verzameling met een even aantal getallen is de mediaan het rekenkundig gemiddelde van de twee middelste getallen.

Voorbeelden

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Mediaan: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Mediaan: (12 + 20) / 2 = 16


Zie ook: