Gewogen gemiddelde rekenmachine

Bereken een gewogen gemiddelde van de ingevoerde schoolcijfers of cijfers en hun gewichten.

Voer de waarden in (bijvoorbeeld schoolcijfers) en hun gewicht:
Gewicht
Gewicht
Gewicht
Resultaat:

Om de rekenmachine met gewogen gemiddelde te gebruiken, voert u schoolcijfers of cijfers en hun gewicht in. Voeg desgewenst meer velden toe of verwijder de velden die u niet nodig heeft. Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, drukt u op de knop "=" en de rekenmachine berekent het gewogen gemiddelde en toont de som van gewichten en berekeningen.

Gewogen gemiddelde

Met gewogen gemiddelde kunt u het gemiddelde van waarden met verschillende gewichten berekenen. Hoe groter het gewicht van een waarde, hoe groter de impact op het uiteindelijke gemiddelde.

Om een ​​gewogen gemiddelde te berekenen, moet u elk getal vermenigvuldigd met het gewicht bij elkaar optellen. Deel vervolgens het verkregen resultaat door de som van alle gewichten.

Rekenformule

  • x = Waarde
  • w = Gewicht
Gewogen gemiddelde = (x1 * w1 + x2 * w2 + ...) / (w1 + w2 + ...)

Voorbeeld

Bereken het gewogen gemiddelde voor de getallen: 3, 2, 4 met gewichten: 5, 4, 1.

Gewogen gemiddelde:

(3 * 5 + 2 * 4 + 4 * 1) / (5 + 4 + 1)
= (15 + 8 + 4) / 10
= 27 / 10
= 2.7


Zie ook: