Afrondingsgetallen Calculator

Voer een getal in, specificeer het aantal decimalen en een methode en bekijk het afgeronde getal.

Resultaat:
Wachten op invoer...

Voorbeelden

Nummer Decimalen Afrondingsmethode Resultaat
12.43123 2 Naar boven afronden 12.44
7.45 1 Rond een getal vanaf de helft af 7.5
7.45 1 Rond het getal boven de helft af 7.4
5.99 0 Beneden afronden 5