Temperatuurcalculator

Converteer waarden tussen veelvoorkomende temperatuureenheden (graden Celsius, graden Fahrenheit, graden Kelvin, graden Rankine).

Resultaat:

Rekenformule

De conversie wordt uitgevoerd met behulp van wiskundige formules die variëren afhankelijk van de temperatuureenheden.

Celsius naar Fahrenheit conversie:
[°F] = [°C] * 9/5 + 32
Celsius naar Kelvin conversie:
[K] = [°C] + 273.15
Rankine naar Celsius conversie:
[°R] = [°C] * 9/5 + 491.67
Fahrenheit naar Celsius conversie:
[°C] = ([°F] - 32) * 5/9
Fahrenheit naar Kelvin conversie:
[K] = ([°F] + 459.67) * 5/9
Fahrenheit naar Rankine conversie:
[°R] = [°F] + 459.67
Kelvin naar Celsius conversie:
[°C] = [K] - 273.15
Kelvin naar Fahrenheit conversie:
[°F] = [K] * 9/5 - 459.67
Kelvin naar Rankine conversie:
[°R] = [K] * 9/5
Rankine naar Celsius conversie:
[°C] = [°R] * 5/9 - 273.15
Rankine naar Fahrenheit conversie:
[°F] = [°R] - 459.67
Rankine naar Kelvin conversie:
[K] = [°R] * 5/9

Voorbeelden

Van Tot
20 [°C] 68 [°F]
75 [°F] 297.04 [K]
543 [°R] 28.52 [°C]