Standaarddeviatie rekenmachine

Bereken de standaarddeviatie en variantie voor de gegeven getallen en de gekozen methode.

Resultaat:
Berekeningen:
Wachten op invoer...

Met standaarddeviatie kunt u schatten hoeveel de gegeven waarden gemiddeld afwijken van het rekenkundig gemiddelde.

Deze rekenmachine toont u niet alleen de resultaten zelf, maar ook de gedetailleerde berekeningen.

Rekenformule

Standaardafwijking (Bevolking): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^{2}}{n}}$$
  • n = Het bedrag van alle waarden
  • μ = Rekenkundig gemiddelde
Standaardafwijking (Steekproef): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^{2}}{n - 1}}$$
  • n = Het bedrag van alle waarden
  • x̄ = Rekenkundig gemiddelde

Voorbeelden

Waarden Methode Rekenkundig gemiddelde Standaardafwijking (σ)
5, 18, 2, 100 Bevolking 31,25 40,1458
5, 18, 2, 100 Steekproef 31,25 46,3564
1, 1000, 15, 20 Bevolking 259 427,8732
1, 1000, 15, 20 Steekproef 259 494,0654