Rekenmachine Stelling van Pythagoras

Bereken de lengte van de zijden of de oppervlakte van een rechthoekige driehoek met behulp van de stelling van Pythagoras.

Rechter Driehoek
Resultaat:
Berekeningen:
Wachten op invoer...

Voer de lengtes van elke zijde van de rechthoekige driehoek in, bepaal de eenheid en bereken de lengtes van de andere zijden en de oppervlakte van de driehoek. Naast de resultaten toont de rekenmachine ook het gedetailleerde proces van het berekenen van de lengte van een bepaalde zijde en het gebied van de driehoek.

Rekenformule

  • a = Zijlengte (a)
  • b = Zijlengte (b)
  • c = De lengte van de hypotenusa (c)
Zijlengte (a):

Om de lengte van zijde a te vinden, berekent u de vierkantswortel door de lengte van de hypotenusa c in het kwadraat en de lengte van zijde b in het kwadraat af te trekken.

$$ a = \sqrt{c^{2} - b^{2}} $$
Zijlengte (b):

Om de lengte van zijde b te vinden, berekent u de vierkantswortel door de lengte van de hypotenusa c in het kwadraat en de lengte van zijde a in het kwadraat af te trekken.

$$ b = \sqrt{c^{2} - a^{2}} $$
De lengte van de hypotenusa (c):

Om de lengte van de hypotenusa c te berekenen, berekent u de vierkantswortel van het resultaat van het optellen van de lengte van zijde a bij het vierkant en de lengte van zijde b bij het vierkant.

$$ c = \sqrt{a^{2} + b^{2}} $$
Rechts driehoekig gebied (A):

Om het gebied van een rechthoekige driehoek te vinden, deelt u het resultaat van het vermenigvuldigen van zijde a en b met 2.

$$ A = \dfrac {ab}{2} $$