Rekenmachine Welk percentage van een getal is het tweede getal

Ontdek met een eenvoudige rekenmachine welk percentage van een getal het tweede getal is.

is welk percentage van?
Resultaat:
%

Rekenformule

Om erachter te komen welk percentage van een getal het tweede getal is, vermenigvuldig je het tweede getal met 100 en deel je het resultaat door het eerste getal.

Percentage van een bepaald getal = x × 100 ÷ y
Waar:
  • x - Het tweede nummer (Het eerste getal in de rekenmachine)
  • y - Het eerste nummer (Tweede getal in rekenmachine)

Voorbeelden

1. Welk percentage van nummer 120 is nummer 60?

60 * 100 / 120 = 50%

2. Welk percentage van 300 is 75?

75 * 100 / 300 = 25%

3. Welk percentage van 500 is 1500?

1500 * 100 / 500 = 300%


Zie ook: