Percentage verandering Calculator

Bereken met hoeveel procent de gegeven waarde is gestegen of gedaald.

Resultaat:
%

Rekenformule

Percentage Verandering = (Nummer 2 - Nummer 1) / Nummer 1 * 100

Voorbeelden

Nummer 1 Nummer 2 Percentage Verandering
80 120 50%
100 75 -25%
5 16 220%
2 1234 61600%

Zie ook: