Rekenmachine voor het vergelijken van breuken

Vergelijk breuken en decimalen en kijk welke groter, kleiner of gelijk aan elkaar is.

?
Resultaat:
Wachten op invoer...

Om breuken te vergelijken, voert u ze in de daarvoor bestemde velden in en drukt u op de knop "Berekenen".

Voorbeelden

$$ \dfrac{4}{5} > 0.5 $$

Uitleg:

$$ 0.8 > 0.5 $$

$$ 3\dfrac{3}{5} < 5 $$

Uitleg:

$$ 3.6 < 5 $$

$$ 4 = \dfrac{4}{1} $$

Uitleg:

$$ 4 = 4 $$


Zie ook: