Decimaal naar breuken omzetter

Converteer decimaal naar eenvoudige breuk.

Resultaat:
Wachten op invoer...
➔ Converteren van breuken naar decimalen

Om een ​​decimaal in een breuk om te zetten, voert u een waarde in het veld "Decimaal" in en drukt u op "Berekenen". Het gegenereerde resultaat met de berekeningen zou moeten verschijnen in de sectie "Resultaat".

Voorbeelden

$$ 5.7 = \dfrac{57}{10} = 5\dfrac{7}{10} $$

$$ 1.5 = \dfrac{15 \div 5}{10 \div 5} = \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{1}{2} $$

$$ 0.345 = \dfrac{345 \div 5}{1000 \div 5} = \dfrac{69}{200} $$