Calculator van massa

Bereken de massa uit de dichtheid en het volume in de gegeven eenheden.

Resultaat:

Rekenformule

Om de massa te berekenen, vermenigvuldig je de dichtheid met het volume.

Massa = Dikte × Volume
m = ρ × V

Voorbeelden

Dikte (ρ) Volume (V) Massa (m)
12 kg/m³ 5 m³ 60 kg
12 kg/m³ 5 ft³ 1.7 kg
8 oz/in³ 20 in³ 160 oz
8 oz/in³ 20 yd³ 7464960 oz

Zie ook: