Calculator van dichtheid

Bereken de dichtheid uit het ingevoerde gewicht en volume in de geselecteerde eenheden.

Resultaat:

Rekenformule

Om de dichtheid te berekenen, deelt u de massa door het volume.

Dikte = Massa ÷ Volume
ρ = m ÷ V

Voorbeelden

Massa (m) Volume (V) Dikte (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Zie ook: