Wet van Ohm Calculator

Bereken eenvoudig spanning, stroom, weerstand of vermogen met behulp van de wet van Ohm.

Voer twee bekende waarden in om de rest te berekenen:
V
A
Ω
W

Rekenformule

  • V - Spanning
  • I - Elektrische stroom
  • R - Weerstand
  • P - Stroom
V = I * R
V = P / I
V = √(P * R)
I = V / R
I = P / V
I = √(P / R)
R = V / I
R = P / I2
R = V2 / P
P = I * V
P = R * I2
P = V2 / R

Voorbeelden

Spanning Elektrische stroom Weerstand Stroom
5 V 12 A 0,416 Ω 60 W
10 V 30 A 0,33 Ω 300 W
8,33 V 60 A 0,138 Ω 500 W