Timestamp Generator

Genereer een tijdstempel op basis van de ingevoerde datum of controleer de datum op basis van het ingevoerde tijdstempel.

Resultaat:
Resultaat:

Voorbeelden

Timestamp Datum
1585737000 1.04.2020, 12:30:00
816462930 15.11.1995, 20:15:30
2033294322 7.06.2034, 13:58:42