Hoeveel uren zitten er in een dag?

Ontdek hoeveel uur een dag duurt.

Een dag duurt 24 uur.
1 [dagen] = 24 [uur]

Dagen naar uren converteren

d
Resultaat:
h

Rekenformule

h = d * 24

d = h / 24

Waar:

  • h - Uren
  • d - Dagen

Tabel met dagen en uren

Dagen Uren
1 d 24 h
7 d 168 h
30 d 720 h
31 d 744 h
41,67 d 1000 h
90 d 2160 h
365 d 8760 h
366 d 8784 h