GFR-calculator

Bereken de geschatte GFR op basis van leeftijd, geslacht, ras en plasmacreatinineniveaus.

mg/dL
Resultaat:
mL/min/1.73 m²

Rekenformule

De rekenmachine berekent de geschatte GFR-waarde met behulp van de volgende formule::

Geschatte GF [mL/min/1.73 m²] = 186.3 * (Plasma creatinine concentratie)-1.154 * (Leeftijd)-0.203 * R * G

  • R = 1.212 voor zwarten, of 1 voor alle andere rassen
  • G = 0,742 voor vrouwen, of 1 voor mannen

Zie ook: