Dag van de Week-calculator

Bereken welke dag van de week was of zal zijn tijdens een specifieke datum.

Resultaat:

Als u wilt controleren welke dag van de week op een bepaalde datum valt of zal vallen, voert u de datum in de rekenmachine in en drukt u op de knop met het =-teken.

Voorbeelden

Datum Dag van de week
16.05.2022 Maandag
22.03.2011 Dinsdag
15.12.2034 Vrijdag

Zie ook: